ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวลยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม

วันที่ 3 กันยายน 2562 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีต้อนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯทุกท่าน

Ajaree Pijansan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *