ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TREC12

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TREC12 เข้าเยี่ยนมชมศูนย์การเรียนรู้ทุกท่าน

Ajaree Pijansan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *