นักศึกษาวิทยาเทคนิคพิจิตรเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาเทคนิคพิจิตร เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

Ajaree Pijansan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *