นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปินส์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ฯ

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปินส์ และอาจารย์ นิสิต จากวิทยาลันนานาชาติ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

Ajaree Pijansan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *